per descarregar la imatge premeu     
7.1. La definiciķ de la ruralitat com a espai desafavorit de feble presčncia dotacional.
7.1
7.2. La ruralitat segons la dināmica socioeconōmica territorial.
7.2
7.3. La ruralitat a partir del nivell dotacional i el dinamisme socioeconōmic dels municipis. Āmbit urbā
7.3
7.3. La ruralitat a partir del nivell dotacional i el dinamisme socioeconōmic dels municipis. āmbit rural
7.3b
7.4. Municipis pertanyents a comarques i municipis de muntanya a Catalunya (Llei 2/1983 Generalitat
i Reglament 1257/1999 CE).
7.4
7.5. Les ārees rurals des del punt de vista del desenvolupament integrat; programes Leader (PDR 2007-2013).
7.5
7.6. La ruralitat en un territori de nuclis i xarxes.
7.6
7.7. Estructura urbana i dināmica dels municipis de les comarques gironines.
7.7
7.8. Estructura urbana i dināmica dels municipis del Camp de Tarragona.
7.8
7.9. Estructura urbana i dināmica dels municipis de les Terres de l´Ebre.
7.9
7.10. Estructura urbana i dināmica dels municipis de l´āmbit de Ponent.
7.10
7.11. Estructura urbana i dināmica dels municipis de les Comarques Centrals.
7.11
7.12. Estructura urbana i dināmica dels municipis de l´Ārea Metropolitana.
7.12
7.13. Estructura urbana i dināmica dels nuclis de poblaciķ de l´Alt Pirineu i Aran.
7.13
7.13. Estructura urbana i dināmica dels nuclis de poblaciķ de l´Alt Pirineu i Aran.
7.13
7.14. La ruralitat en el marc del desenvolupament territorial del país. Mapa de síntesi final.
7.14