per descarregar la imatge premeu     
5.1. Intensitat de la mobilitat obligada per motiu de treball per municipis, 2001 (índex de mobilitat en %)
5.1
5.2. Intensitat mitjana diāria de trānsit per la xarxa bāsica de carreteres, 2004.
5.2
5.3. Relaciķ entre la circulaciķ en caps de setmana i la circulaciķ en dies feiners.
5.3
5.4. La xarxa de carreteres i laccessibilitat mitjana territorial, 2008.
5.4
5.5. Disponibilitat de transport regular per carretera; nombre de serveis en dies laborables que
uneixen capitals comarcals.
5.5
5.6. Nombre de serveis diaris a la xarxa ferroviāria.
5.6
5.7. Cobertura territorial de la xarxa de banda ampla, 2003 i 2007. Telecomunicaciķ i informaciķ per part de les llars per comarques, 2007.
5.7
5.8. Disponibilitat dels mitjans moderns de telecomunicaciķ i informaciķ per part de les llars per comarques, 2007.
5.8
5.9. Ocupats en educaciķ, sanitat i serveis socials per municipis, 2007.
5.9
5.10. Municipis sense escola i implantaciķ territorial de les ZER (zones escolars rurals), 2008.
5.10
5.11. Els consultoris locals i els centres d´atenciķ primāria i la seva ārea d´influčncia, 2008.
5.11
5.12. L´atenciķ a la tercera edat, nombre de places en residčncies per municipis, 2008.
5.12
5.13. Ocupats en el comer_ minorista per municipis, 2007.
5.13
5.14. Ocupats en els serveis financers, immobiliaris i empresarials per municipis, 2007.
5.14
5.15. Evoluciķ del nombre de municipis per comarques 1936-2008.
5.15
5.16. Les entitats municipals descentralitzades, 2008.
5.16
5.17. Adscripciķ municipal a mancomunitats, consorcis, Leader o Proder i altres agrupacions per
desenvolupament econōmic i serveis, 2006.
5.17