per descarregar la imatge premeu     
4.1. Especialització productiva municipal en grans branques d´activitat, 1981.
4.1
4.2. Especialització productiva municipal en grans branques dactivitat, 2008.
4.2
4.3 Pèrdua de pes del sector agrari i de la indústria a escala municipal entre 1981 i 2001.
4.3
4.4. Pèrdua de pes del sector agrari i de la indústria a escala municipal entre 1981 i 2001.
4.4
4.5. Ocupació per grans sectors d´activitat per comarques, 2007.
4.5
4.6. Distribució del producte interior brut per grans sectors per comarques, 2007.
4.6
4.7. Creixement del nombre d´ocupats per grans sectors de producció i comarques, 2000-2008.
4.7
4.8. Ocupació en el comerç transport, hosteleria i altres serveis per a la venda per municipis, 2007.
4.8
4.9. Museus i monuments i indicadors d´afluència, 2007.
4.9
4.10. Parcs naturals i atractius naturals a partir dels espais de protecció especial més remarcables.
4.10
4.11. Instal.lacions balneàries en funcionament i surgències mineromedicinals, 2007.
4.11
4.12. Àrees de ca_a amb règims específics de protecció, 2008.
4.12
4.13. Les estacions d´esquí segons tipologies i oferta.
4.13
4.14. Empreses d´esports daventura, 2007.
4.14
4.15. Associacions i instal.lacions hípiques, 2007.
4.15
4.16. Camps de golf i pitch and putt federats, 2008.
4.16
4.17. Establiments de restauració amb estrelles Michelin, 2009.
4.17
4.18. Ocupació al sector de l´hostaleria i restauració per municipis, 2007.
4.18
4.19. Estimació de places d´allotjament turístic i tipologies per comarques, 2006.
4.19
4.20. Places en l´hosteleria per municipis, 2006.
4.20
4.21. Places en càmpings per municipis, 2006.
4.21
4.22. Residències en allotjaments de turisme rural per municipis, 2006.
4.22a
4.23. Places en allotjaments de turisme rural segons tipologies per comarques, 2006.
4.23
4.24. Places d´allotjament juvenil segons tipologies per comarques, 2007.
4.24
4.25. El pes relatiu de l´hosteleria i la restauració; nombre destabliments per persones residents, 2002
4.25
4.26. Percentatge d´afiliats a la indústria per municipis, 2007.
4.26
4.27. PIB de la indústria per branques per comarques, 2007.
4.27
4.28. Ocupació en el sector de la fusta i del moble per municipis, 2007.
4.28
4.29. Ocupació en el sector del metall per municipis, 2007.
4.29
4.30. Ocupació en el sector tèxtil i de la confecció per municipis, 2007.
4.30
4.31. Centrals productores denergia hidroelèctrica, tèrmica i nuclear, 2007.
4.31
4.32. Implantació de parcs de producció d´energia eòlica, 2007.
4.32
4.33. Mapa d´ubicació i potència dels parcs solars, 2007.
4.33
4.34. Zones d´interès artesanal.
4.34
4.35. Implantació territorial de les fires artesanals.
4.35