per descarregar la imatge premeu     
2.1 Població empadronada que de fet resideix en un altre municipi on estudia, 2001.
2.1
2.2 i 2.3. Població empadronada que de fet resideix en un altre municipi on treballa, municipis i comarques, 2001.
2.2
2.2 i 2.3. Població empadronada que de fet resideix en un altre municipi on treballa, municipis icomarques, 2001.
2.3
2.4 i 2.5. El creixement i la recessió demogràfica municipal en els darrers cinquanta anys. Municipis que guanyen població i municipis que en perden, per períodes, 1960-2007.
2.4
2.4 i 2.5. El creixement i la recessió demogràfica municipal en els darrers cinquanta anys. Municipis que guanyen població i municipis que en perden, per períodes, 1960-2007.
2.5
2.6. La dinàmica demogràfica municipal en el període 2001-2008, taxa acumulativa anual.
2.6
2.7, 2.8 i 2.9. El creixement demogràfic de les comarques de Catalunya en els períodes de 1961 a
1981, 1981 a 2001 i 2001 a 2007.
2.7
2.7, 2.8 i 2.9. El creixement demogràfic de les comarques de Catalunya en els períodes de 1961 a
1981, 1981 a 2001 i 2001 a 2007.
2.8
2.7, 2.8 i 2.9. El creixement demogràfic de les comarques de Catalunya en els períodes de 1961 a
1981, 1981 a 2001 i 2001 a 2007.
2.9
2.10. Nuclis abandonats o en perill d`abandonament als Pirineus occidentals.
2.10
2.11 i 2.12. Saldo del creixement natural per comarques, 1996-2000 i 2001-2005.
2.11
2.11 i 2.12. Saldo del creixement natural per comarques, 1996-2000 i 2001-2005.
2.12
2.13 i 2.14. Saldo migratori per comarques, 1995-2000 i 2001-2005.
2.13
2.13 i 2.14. Saldo migratori per comarques, 1995-2000 i 2001-2005.
2.14
2.15 i 2.16. Esperança de vida en néixer per comarques, homes i dones, 2005.<
2.15
2.15 i 2.16. Esperança de vida en néixer per comarques, homes i dones, 2005.
2.16
2.17 i 2.18. Pes de la població de més de 65 anys per municipis i comarques, 2007.
2.17
2.17 i 2.18. Pes de la població de més de 65 anys per municipis i comarques, 2007.
2.18
2.19 Índex de sobreenvelliment de la població per comarques, 2007
2.19
2.20. Edat Mitjana de la població per comarques, 2007
2.20
2.21 i 2.22. Pes de la població jove de menys de 15 anys per municipis i comarques, 2007.
2.21
2.21 i 2.22. Pes de la població jove de menys de 15 anys per municipis i comarques, 2007.
2.22
2.23. Pes de la solteria masculina en la població adulta (de 35 a 65 anys) per comarques, 2001.
2.23
2.24. Pes de la població masculina adulta (de 35 a 65 anys) separada o divorciada per comarques, 2001.
2.24
2.25. Saldo migratori dels desplaçaments intracomarcals per municipis, 2001-2007.
2.25
2.26. Saldo migratori dels desplaçaments interiors supracomarcals per municipis i per comarques, 2001-2007.
2.26
2.27. Saldo migratori dels desplaçaments interiors supracomarcals per comarques, 2001-2007 i nombre de desplaçaments, 2007
2.27
2.28 i 2.29. Pes de la població immigrada d`origen estranger per municipis i comarques, 2007.
2.28
2.28 i 2.29. Pes de la població immigrada d`origen estranger per municipis i comarques, 2007.
2.29
2.30. La població estrangera segons nacionalitat dominant per municipis, arribades 2002-2007.
2.30
2.31. Estudiants d`origen estranger en l`ensenyament primari, curs 2007-2008.
2.31
2.32. Estudiants d`origen estranger en l`ensenyament primari segons procedència, curs 2007-2008.
2.32
2.33. Població amb estudis superiors per municipis en percentatge, 2001.
2.33
2.34. Població que no ha completat els estudis primaris per comarques, 2001.
2.34
2.35. Joves amb estudis universitaris sobre la població de 25 a 30 anys per comarques, 2001.
2.35
2.36. Taxa d`activitat femenina per comarques, 2001.
2.36
2.37. Grans sectors d´ocupació de les dones per comarques, 2001.
2.37
2.38 i 2.39. La taxa d`activitat femenina en relació amb el nivell de formació per comarques, 2001 / Dones sense estudis primaris acabats i dones amb estudis superiors.
2.38
2.38 i 2.39. La taxa d`activitat femenina en relació amb el nivell de formació per comarques, 2001 / Dones sense estudis primaris acabats i dones amb estudis superiors.
2.39