per descarregar la imatge premeu     
1.1. Poblaciˇ empadronada total per municipis, 2007
1.1
1.2. Poblaciˇ empadronada total per comarques, 2007
1.2
1.3. La superfÝcie urbanitzada i els grans usos del territori, 2003
1.3
1.4. La densitat de la taca del territori urbanitzat, 2003
1.4
1.5. El s˛l urbanitzat 2003 i Órea influŔncia
1.5
1.6. Ubicaciˇ de les zones urbanitzades en relaciˇ amb la hipsometria
1.6
1.7. Ubicaciˇ de les zones urbanitzades i conreus en relaciˇ amb el pendent
1.7
1.8. Distribuciˇ territorial del poblament disseminat. Habitatges en disseminat i incidŔncia municipal 2001
1.8
1.9. Pes comarcal habitatge en disseminat 2001
1.9
1.10. Distribuciˇ territorial petits nuclis. Habitatges en nuclis de menys de 100 habitatges i pes sobre els habitatges del municipi, 2001
1.10
1.11. Caracteritzaciˇ dels municipis de Catalunya segons el predomini del poblament concentrat en un nucli o del poblament dispers en diferents nuclis i disseminats.
1.11
1.12. Densitat de poblaciˇ per municipis i comarques. Habitants residents per km2. 2008
1.12
1.13 Mesures netes i brutes de la densitat comarcal. La poblaciˇ resident per quil˛metre quadrat i la poblaciˇ mÓxima potencial en s˛l planer per comarques. 2007
1.13
1.14 Mesures netes i brutes de la densitat comarcal. La poblaciˇ resident per quil˛metre quadrat i la poblaciˇ mÓxima potencial en s˛l planer per comarques. 2007
1.14
1.15. Municipis amb predomini de la poblaciˇ en disseminats i en petits nuclis de menys de 2.000 habitants, 2001
1.15
1.16. Municipis segons el nombre de residents, 2007.
1.16
1.17. Caracteritzaciˇ de la ruralitat dels municipis a partir dels criteris de densitat i poblaciˇ, 2007
1.17
1.18. Comarques i municipis susceptibles de beneficiar-se dels programes Leader (Generalitat de Catalunya, 2008)
1.18
1.18. Definiciˇ de les Órees rurals segons el criteri de densitat de OCDE aplicada a les diferents unitats administratives territorials
1.19
1.19. Definiciˇ de les Órees rurals segons el criteri de densitat de OCDE aplicada a les diferents unitats administratives territorials
1.20
1.21. Definiciˇ Órees rurals segons el criteri de densitat de OCDE aplicada a les diferents unitats administratives territorials
1.21