per descarregar la imatge premeu     
6.1. Evolució del nombre d´habitatges a Catalunya segons el seu ús,1960-2008.
6.1