per descarregar la imatge premeu     
4.1. Evolució del nombre d´actius a Catalunya per grans branques d´activitat, 1910-2007.
4.1
4.2. Evolució de la pràctica de l´esquí, total visitants/dia a les estacions catalanes, 1989-2008.
4.2
4.3. Potencial de producció de biomassa i centrals, 2007 (Ktep).
4.3