per descarregar la imatge premeu     
3.1. El consum alimentari de les llars catalanes; volum consumit en grams o mil·lilitres per persona i dia 1992-2003.
2.1
3.1. El consum alimentari de les llars catalanes; volum consumit en grams o mil·lilitres per persona i dia 1992-2003.
2.1
3.2. La distribució de la superfície conreada en grans grups de conreus, 1930- 2005.
2.1
3.3. Evolució del nombre de caps per espècies ramaderes principals, 1930-2005.
2.1
3.4. Hectàrees en producció ecològica segons conreu, 2007.
2.1