per descarregar la imatge premeu     
2.1. Evoluciķ demogrāfica segons la grandāria dels municipis, 1960-2007.
2.1
2.2. Evoluciķ demogrāfica segons la grandāria dels municipis, 1960-2007.
2.2
2.3. Creixement secular de la poblaciķ de les comarques rurals, 1860-2008.
2.3
2.4. Creixement secular de la poblaciķ de les comarques rurals, 1860-2008.
2.4
2.5. Distribuciķ de la poblaciķ catalana per grans grups d´edat, 1900-2008.
2.5
2.6. Distribuciķ de la poblaciķ per grups d´edat segons la magnitud demogrāfica dels municipis, 2008.
2.6
2.7. Pirāmides d´edat d´algunes comarques interiors, 2008.
2.7.1
2.7. Pirāmides d´edat d´algunes comarques interiors, 2008.
2.7.2
2.7. Pirāmides d´edat d´algunes comarques interiors, 2008.
2.7.3
2.7. Pirāmides d´edat d´algunes comarques interiors, 2008.
2.7.4
2.7. Pirāmides d´edat d´algunes comarques interiors, 2008.
2.7.5
2.7. Pirāmides d´edat d´algunes comarques interiors, 2008.
2.7.6
2.7. Pirāmides d´edat d´algunes comarques interiors, 2008.
2.7.7
2.7. Pirāmides d´edat d´algunes comarques interiors, 2008.
2.7.8
2.7. Pirāmides d´edat d´algunes comarques interiors, 2008.
2.7.9
2.7. Pirāmides d´edat d´algunes comarques interiors, 2008.
2.7.10
2.8. Pirāmide d´edat segons l´estat civil al Pallars Sobirā i el Priorat, 2001.
2.8.1
2.8. Pirāmide d´edat segons l´estat civil al Pallars Sobirā i el Priorat, 2001.
2.8.2
2.9. Distribuciķ de l´ocupaciķ general i la femenina per grans sectors i segons la grandāria del municipi,
2001.
2.9