DICCIONARIS Y CARTOGRAFIA DIGITAL

Conceptes de Geografia. Serveix de glossari de termes:
http://www.xtec.cat/~jbuxader/historia/socials/geografia.htm

Mapa interactiu de Catalunya. Permet crear mapes temàtics.
http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Mapes/CAT/ESTCATMAP.htm

Editor de comarques. Permet crear el mapa temàtic de la pròpia comarca.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/editor_comarca/

Hipermapa. Atles electrònic de Catalunya
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp

Mapes flash interactius. Adreçada a alumnes per aprendre Geografia de forma divertida.
http://www.xtec.es/~ealonso/flash/mapasflash.htm

Mapes interactius. XTEC. E. Alonso. Jocs didàctics per aprendre geografia (de Catalunya, de França, d'Europa, d'Àsia...). Proposa diferents nivells de dificultat i es pot treballar en 4 llengües
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapesflash.htm

Mapes. XTEC
http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapes/index.htm

Institut cartogràfic de Catalunya:
http://www.icc.cat/


PORTALS DE GEOGRAFIA

El web de les Ciències Socials
http://www.xtec.net/~aguiu1/socials/geo01.htm

Portal de Geografies – UPC
http://www.upf.edu/materials/fhuma/portal_geos/index.html

Eines per treballar la Geografia a l’aula. Pàgina personal d’Alfred Valmaña Gràcia
http://www.xtec.es/~avalmana/geografia/indexgeo.htm

Recursos didàctics en Geografia de l’Associació de Geògrafs Espanyols (AGE)
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm

La pàgina rural (en castellà)
http://personal.redestb.es/jomer/

Flashes de Geografia. Proposta didàctica
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/contenido_indice.html

Web didàctica professora Glòria Garcia
http://phobos.xtec.cat/mgarci25/moodleESTADÍSTIQUES

Institut d’Estadística de Catalunya
http://www.idescat.cat/

Instituto Nacional de estadística
http://www.ine.es

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
PÀGINES INSTITUCIONALS

Fundació del Món Rural
http://www.fmr.cat/

Pàgina oficial de les Nacions Unides, amb accés a informes y estadístiques.
http://www.un.org/es/

Departament d’Agricultura, Alimentació y Acció Rural
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR

Departament d’Educació
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio

Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida
http://www.geosoc.udl.cat/

Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/

Rudona
www.rudona.catESTUDI DEL PAISATGE

Observatori del Paisatge
http://www.catpaisatge.net/cat/index.php

Proposta didàctica de l’Observatori del Paisatge: “Ciutat, Territori, Paisatge”
http://catpaisatge.net/educacio/

Vegetació i Paisatge. Pàgina de Joan-Maria Roure Nolla (professor UAB), amb documentación sobre l’anàlisi y estudi del paisatge.
http://webs2002.uab.es/jmroure/
http://webs2002.uab.es/jmroure/acv-06.htm

El paisatge. Propost didàctica de Educaaragón
http://www.catedu.es/el_paisaje/

Educalia. Paisatge. Fundació Telefònica. Blocs d'activitats per a l'estudi de paisatges mediterranis on es planteja observar, classificar, investigar, actuar i explorar
http://www.educalia.org/paisajes/index.jsp?idioma=s

Taller de Ciències Socials. XTEC. Unitats on es desenvolupen temes amb contingut del currículum de geografia adaptats per a l'alumnat nouvingut.
http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/index.htm