descarregar l'Atles de la nova ruralitat de Catalunya pdf

El 2009, la Fundació del Món Rural va editar l’Atles de la nova ruralitat, un encàrrec realitzat pel Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida que s’ha convertit amb els anys en una eina de consulta obligada per als qui des del sector agrari, des del món de l’ensenyament i des dels més diversos àmbits professionals estan interessats en les àrees rurals. Amb el pas dels anys la informació i la reflexió editada en suport paper i digital s’ha anat quedant endarrerida i requereix una actualització. Algunes estadístiques agràries, com ara les referències al cens agrari del 1999, han quedat sensiblement envellides i els canvis econòmics i socials que es viuen a partir del 2008 obliguen a una nova reflexió. Per això es proposa aquest treball sobre L’actualitat del món rural.

Tot avançant en el plantejament anterior, el treball que segueix es proposa una actualització dels mapes, els gràfics i els comentaris de l’Atles de la nova ruralitat, de manera que pugui ser incorporada a l’edició digital del document que es pot consultar a través d’Internet. Al mateix temps, es fa una presentació dels nous documents que mantenen un sentit i una relació entre ells i que configuren un document més general amb les pròpies conclusions finals. En cap moment el treball es planteja com una actualització general de l’Atles, que requeriria un treball força extens i complex, sinó com una selecció dels aspectes més remarcables.