La missió de la Fundació del Món Rural és aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país.

Termes tradicionals dels pobles del Pirineu i béns comunals

Resum del projecte: 

Darrerament ha augmentat molt l’interès per les oportunitats que poden oferir els sistemes de gestió comunal tant a escala local com regional per donar respostes creatives i efectives als reptes de  gestió i conservació difícilment assumibles des de l’administració o les iniciatives privades.

Per aquest motiu, aprofundir en l’esclariment del marc legal, sobretot pel que fa a unificar registres, recuperar els límits de Terme sobre els quals es van construir els Béns Comunals i proposar models de gestió d’aquests béns, tenint en consideració els nous usos actuals, pot esdevenir una eina de desenvolupament local que ajudi a fixar i ha atreure població al territori.

Els principals objectius del projecte són recuperar una divisió territorial administrativa d’utilitat per la gestió dels béns comunals i recuperar el coneixement local referent a la gestió dels béns comunals i elaborar els mapes de termes de población antic per a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran.